Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności. Rozumiem.

Rozkład jazdy autobusów w Białogardzie

2013-12-13 15:49:00 MSz
Aktualny rozkład jazdy białogardzkich autobusów miejskich.
Skomentuj / Zobacz komentarze »
comments powered by Disqus
Zobacz popularne artykuły:
 

SPARKcamp #3

19 Stycznia 2015 godz. 9:06 Ł
29.01.2015, godz. 18.00 po raz trzeci w Koszalinie odbędzie się otwarte spotkania ludzi związanych z branżą IT Prelegenci     Peter Horsten   TEMAT: Are you aware of the gap?   Co-founder/managing director of Goyello, goyello.com, will share his experience and observations to offer a framework that enables you to translate business needs into successful business enabling solutions. About presentation: Organizations rely on IT for business-critical content, collaboration and process management. Meanwhile IT departments and/or providers seem not aware how critical their services are for the organization. At least this is what the business side claims. This misunderstanding is the gap in between business and IT that has to be bridged to make organizations succeed. It is critical to define the governance of service delivery, end-to-end, from the identification of a business need to the development, deployment, and maintenance of a service.     Agata Turek   TEMAT: Startup - od czego zacząć i jak pozyskać inwestora dla swojego startupu?   Absolwentka wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Pewnego dnia postanowiła zakończyć przygodę z kodeksami i wyjechała do Poznania, gdzie została zarażona kulturą startupową i od tej pory jej życie nie było już takie samo :) Postanowiła przenieść swoje umiejętności na grunt seed i venture, aby wiedzą i doświadczeniem wspierać młodych przedsiębiorców w drodze do ich sukcesu.     Marzena Zasińska-Igła   TEMAT: Personal branding jako sposób na marketing.   Absolwentka filologii angielskiej, tłumaczka tekstów technicznych i biznesowych. Od 2004 miłośniczka Linuksa. Aktywnie wspomaga integrację i rozwój branży IT w Szczecinie, szczególnie w ramach spotkań Netcamp, Geek Girls Carrots oraz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Na co dzień jako Koordynatorka ds. Wsparcia Firm przykłada się z całych sił do tworzenia szczecińskiej Doliny Krzemowej w Technoparku Pomerania.     Jan Filipowiak   TEMAT: Pastguide.com   Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Doświadczenie zdobywał w polskich i szkockich agencjach reklamowych. Od 8 lat kieruje zespołami projektowymi aplikacji webowych i mobilnych, od 6 w ramach własnej firmy Pixel Legend dostarcza rozwiązania ICT dla firm brytyjskich i amerykańskich oparte o webowe systemy zarządzania treścią, aplikacje mobilne i elementy ze świata gier. Projektował m.in. dla koncernu Mercedes-Benz, Unity Line, Toyota. Jego najnowszy projekt Pastguide jako jedyny polski kandydat otrzymał dofinansowanie w ramach nowego instrumentu SME Komisji Europejskiej! Prywatnie tata dwójki przedszkolaków, rysownik i animator.   Szczegóły i zapisy na: http://sparkcamp.pl/ ...
 

ROK 2014 BARDZIEJ BEZPIECZNY

16 Stycznia 2015 godz. 14:27 KPP Białogard
Duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka wykrywalność sprawców przestępstw – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2014. Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.                   Przez cały 2014 rok liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 915 083 to jest o 14 % procent mniej niż rok wcześniej. W 2013 roku odnotowano 1 063 906.         Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (2004 - 2014) szczególnie widać spadek liczby przestępstw, gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2004 r. kiedy to dochodziło przeciętnie do 4003 przestępstw oraz jeden dzień z 2014 roku, kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2 507. Widać wyraźnie różnicę - to 1496 przestępstw mniej każdego dnia. Gdy tak samo porównany liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi 1237. Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 711 435 w 2013 roku do 633 701 w 2014 r, czyli o 77 734. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 154 592 do poziomu, 163 080 czyli o 8488. Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Spadki dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa. Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach: Bójki i pobicia Spadek z  8 788 w 2013 do  6 964 w 2014 roku. Jest to spadek o 21 %, czyli o 1824. W 2004 roku – odnotowano zdecydowanie więcej, bo 14 388 bójek i pobić. Oznacza to, że średnio każdego dnia (porównując jeden dzień z 2004 roku i jeden z 2014 roku) odnotowano średnio 20 przestępstw mniej. Przestępstwa rozbójnicze Spadek z 20 376 w 2013 roku do 13 868 w 2014 roku. Jest to spadek o 32 %, czyli o 6508. 10 lat temu liczba przestępstw rozbójniczych była 3,5 razy większa i wynosiła 48 636. Dziennie średnia liczba przestępstw spadła o 95. Uszkodzenie rzeczy Spadek z  57 955 w 2013 roku do 47 361 w 2014 roku. Jest to spadek o  18 %, czyli o 10 572. Uszczerbek na zdrowiu Spadek z 14 090 w 2013 roku do 13 651 w 2014 roku. Jest to spadek o 3 % czyli o 439. Kradzież z włamaniem Spadek ze 118 398 w 2013 roku do 106 900 w 2014 roku. Jest to spadek o około 10 % czyli o 11 498. W tej kategorii przez 10 lat odnotowano wyjątkowo duży spadek – w 2004 roku odnotowano 266 591 włamań. Oznacza to średni dzienny spadek o 437 . Kradzież cudzej rzeczy Spadek z 214 616 w 2013 roku do 174 900 w 2014 roku. Jest to spadek o 19 %, czyli o 39 716. Jeszcze 10 lat temu liczba kradzieży wynosiła 339 086. Oznacza to średni dzienny spadek o 450. Kradzież samochodu Spadek z 15 465 w 2013 roku do 14 124 w 2014 roku. Jest to spadek o  9 %, czyli o 1341. W 2004 roku liczba tych przestępstw wyniosła 51 150. Oznacza to spadek w ostatnim dziesięcioleciu o 62 %, a średni dzienny spadek o 101 przypadków kradzieży samochodu. Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu: $1§   Zabójstw – o 7 % mniej. Jest to spadek z 574 w 2013 roku do 532 w 2014 – natomiast w 2004 r liczba zabójstw wynosiła 980. Na przestrzeni 10 lat jest to spadek średnio o 1,2 dziennie. Podczas jednego dnia 2004 r. średnio dokonywano 2,7 zabójstw, natomiast w 2014 - 1,5. $1§   Zgwałceń – o 2 %, czyli o 33 zdarzenia mniej. Jest to spadek z 1362 w 2013 roku do 1329 w 2014 – natomiast w 2004 r. liczba tych przestępstw wyniosła 2 176. Średnio w 2004 r. dziennie odnotowywano 6  przestępstw, podczas gdy w 2014 roku już tylko 3,6. Przestępczość narkotykowa Intensyfikacja walki z przestępczością narkotykową w 2014 przyniosła zwiększenie liczby zabezpieczonych narkotyków.  Policjanci zabezpieczyli ponad 3,7 tony środków odurzających, podczas gdy rok wcześniej było to blisko 1,9 tony. Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych w 2014 roku spadła o 53 819, czyli o 38 % w stosunku do roku 2013. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2014 roku wyniosła 87 085. Dane za poprzedni rok (2013)  były wyższe i wyniosły 140 904 (wszystkie przestępstwa drogowe). Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2014 roku do 2013, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 34 694 wypadków – jest to o 691 mniej niż w roku poprzednim. W 2014 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 171 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 120 osób mniej niż w roku 2013. Spadła również liczba osób rannych, w 2014 wyniosła ona 42 177 osób i było to o 1294 osoby mniej niż w 2013 roku. Wykrywalność ogółu przestępstw utrzymuje się na poziomie zeszłorocznym i wynosi 66,7 %. Praktycznie oznacza to, że średnio, w przypadku każdych dwóch na trzy stwierdzone przestępstwa, zostaje wskazany podejrzany o ich popełnienie i zostają mu przedstawione zarzuty karne. Jeśli popatrzymy na wykrywalność przed 10 laty, to w 2004 roku wyniosła ona 56,2 %. 10 kolejnych lat pracy Policji spowodowało wzrost ogólnej wykrywalności o 10,5 %. Ogólna liczba podejrzanych w 2014 roku wyniosła 363 582 osoby. W obszarze przestępczości nieletnich, niższe wartości odnotowano zarówno, jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 28 907, co oznacza obniżenie liczby czynów z 71 642 w 2013 roku do 42 735 w roku 2014, co stanowi blisko 40 %. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła  17 287 w 2014 roku i była niższa o 7 961 niż rok wcześniej. Centralne Biuro Śledcze Policji 9 października 2014 roku rozpoczęła funkcjonowanie „nowa” jednostka organizacyjna Policji – Centralne Biuro Śledcze Policji, która powstała z wyodrębnienia ze struktur KGP Centralnego Biura Śledczego KGP. W 2014 rokupolicjanci CBŚP zatrzymali 1622 osoby podejrzane o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym 154 liderów. 508 osobom przedstawiono zarzuty z art. 299 kk („pranie pieniędzy”). Zabezpieczono mienie na kwotę blisko 0,4 mld zł. Ponadto funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli ponad 2 tony narkotyków co stanowi blisko trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym (jedną ze zrealiowanych spraw wpisującą się w te wartości, a wartą szczególnej uwagi, jest sprawa sprowadzania z Iranu dywanów, w nitkach których przemycana była heroina). Zlikwidowano 188 plantacji (w tym jedną z największych w Polsce, prowadzoną przez pseudokibiców jednego z piłkarskich klubów sportowych, gdzie zabezpieczono ponad pół tony narkotyków). Zlikwidowano również 28 fabryk, w których produkowano papierosy lub krajankę tytoniową. Policjanci zabezpieczyli także 232 jednostki broni. Program standaryzacji komend i komisariatów Policji W 2014 roku rozstrzygnięto 272 przetaragi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 572 466 808 zł. W tym zakończono 56 projektów inwestycyjnych i remontowych. Dzięki realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych poprawiono warunki służby blisko 10-ciu tysiącom policjantów i pracownikom Policji. Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 70 % respondentów uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90% twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu.  72,4 % Polaków  dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości) podczas gdy wg. badań EUROSTATU opublikowanych w zeszłym roku, tylko 6,4 % Polaków obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Stawia to Polskę, wspólnie z Litwą, na drugim miejscu wśród najbezpieczniejszych państw UE. Źródło: KGP Link do strony: Policja.pl...
 

Świetlica w Lulewicach zaprasza na ferie

15 Stycznia 2015 godz. 13:56 KPP Białogard /gmina-bialogard.pl
 

Piosenka o Białogardzie

18 Stycznia 2015 godz. 22:42 Ł
Piękna piosenka o pięknym miasteczku i jej mieszkańcach. Warto się w słuchać. Od autorów: Napisaliśmy piosenkę o pięknym miasteczku z nadzieją, że posłuchają ją mieszkańcy miasteczka jak i całej Polski. Znajdą się na pewno i dawni mieszkańcy, którzy kiedyś wyemigrowali za granicę lub do innych miast w Polsce, dla których zobaczenie i usłyszenie piosenki o ICH mieście- obudzi dawne wspomnienia i przypomni im miejsce gdzie się urodzili a może i wychowali. Myślimy, że będzie to dla nich bezcenne. Piosenka jest napisana tak by -przybliżyć i podkreślić położenie miasta ,walory turystyczne miasta i jego okolic. Jesteśmy przekonani, że planując swój wolny czas ,wakacje czy urlopy ,piosenka ta wzbudzi ochotę do odwiedzenia tych ślicznych, urokliwych miejsc, gdzie jest pełno zieleni i słońca, gdzie panuje spokój, jest czysta woda, przepiękne plaże i piękne wschody i zachody słońca, gdzie jest kraina lasów pełnych zwierzyny i wiele ciekawych zakątków w okolicach. Na pewno od czasu powstania klipu wiele w miasteczku się zmieniło, co będzie warto samemu sprawdzić i zobaczyć. Wideoklip powstał w spółce autorskiej w składzie: Edyty Grzelec --autorki tekstu -mieszkanki Legnicy Zbigniewa Urbana -- kompozytora muzyki - mieszkańca Hammeline w Finlandii Marka Grzelca (seniora) - który fotografował i zmontował klip.Chcieliśmy pokazać turystyczne walory miasta i jego okolic, oraz wszystko to, co my OBCY uważaliśmy za najpiękniejsze i godne zobaczenia. Mamy nadzieję, że zachęcimy w ten sposób i turystów do odwiedzenia tych miejsc. Piosenkę dedykujemy Burmistrzowi i radnym miasta gratulując wygranych wyborów, oraz ludziom w miasteczku odpowiedzialnych za promocje miasta. Wszystkim obecnym i dawnym mieszkańcom jak i wszystkim potencjalnym osobom, które będą odwiedzać te miejsca. Zachęcamy do tego naszą piosenką. Autorzy.Będziemy wdzięczni za każdy komentarz.   Do wysłuchania tutaj: Piosenka o Białogardzie ...
 

Trzy czwarte Polaków ma zaufanie do Policji

26 Stycznia 2015 godz. 16:25 KPP Białogard
   Policja cieszy się zaufaniem Polaków – wynika z badania społecznego na temat opinii rodaków na temat Policji i jej działań. W sondażu przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zapytaliśmy również o zdanie na temat propozycji zaostrzenia przepisów ruchu drogowego. Zaufanie do Policji    Policja cieszy się zaufaniem Polaków. Większość respondentów (72 proc.) zadeklarowała, że zdecydowanie lub raczej ufa tej instytucji. Częściej taką deklarację składają kobiety (79 proc.), niż mężczyźni (64 proc.). Wyraźnie mniejsze zaufanie do Policji mają ludzie młodzi (60 proc.). Poczucie bezpieczeństwa    Dwie trzecie pytanych zgodziło się, że obecność patroli sprawia, że czują się bezpieczniej. Taką deklarację składały częściej kobiety (68 proc.), niż mężczyźni (59 proc.). Najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzieliły osoby w przedziale wiekowym od 35-54 lat. Nieco rzadziej zdanie to podzielały osoby z najmłodszej grupy wiekowej (59 proc.). Kontrole trzeźwości    Respondenci ocenili również liczbę przeprowadzanych przez Policję kontroli trzeźwości. Przypomnijmy, że od 2014 roku znacząco została zwiększona ich liczba. W 2014 roku policjanci przeprowadzili 15,4 mln kontroli. To prawie 2 razy więcej niż w 2013 roku (8,8 mln). Mimo tej znaczącej różnicy w ocenie prawie połowy respondentów (46 proc.) kontrole trzeźwości kierowców są przeprowadzane za rzadko. Tylko 7 proc. pytanych miało odwrotną opinię, deklarując, że odbywają się one za często. Zmiany w przepisach    Polacy mają natomiast bardzo zdecydowane zdanie dotyczące karania nietrzeźwych kierowców. Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Zdania respondentów były natomiast podzielone w sprawie propozycji MSW dotyczącej obierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób.  W tym przypadku zaostrzenie przepisów miało prawie tyle samo zwolenników (49 proc.), co przeciwników (47 proc.)       Polacy zapytani o opinie w sprawie obierania kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie  przepisów nieco częściej opowiadali się za (53 proc.), niż przeciw (44 proc.) takiej sankcji. Niemniej jednak w grupie mężczyzn i ludzi młodych więcej jest przeciwników, niż zwolenników tego rozwiązania. źródło MSW...
 

ODPRAWA ROCZNA KPP w BIAŁOGARDZIE

22 Stycznia 2015 godz. 14:28 KPP Białogard
   W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białogardzie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę w 2014 roku białogardzkiej Policji. W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka oraz Starosta Powiatu Białogardzkiego Tomasz Hynda, burmistrzowie miast oraz samorządowcy ziemi białogardzkiej.    Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie mł.insp. Piotr Krakowski przedstawił efekty pracy białogardzkiej jednostki Policji. W 2014 roku białogardzcy policjanci wszczęli ponad 1099 dochodzeń w sprawach o przestępstwa. Przy czym wykrywalność przestępstw wyniosła 67,8 % co plasuję białogardzką Policję na poziomie średniej wojewódzkiej. Odnotowano 187 kradzieży z włamaniem, 257 przypadków kradzieży oraz 37 wszczęto postępowań w obszarze przestępstw narkotykowych, których wykrywalność wyniosła 94,4%. Sprawcą przestępstw przedstawiono zarzuty oraz wnioskowano o objęcie aktem oskarżenia .    Odnotowano  spadek ilości wypadków drogowych, których było 25 i  w których śmierć poniosło 7 osób, a 20  zostało rannych.  Zatrzymano 137 nietrzeźwych kierujących  którzy mogli być sprawcami ludzkich tragedii. Jest to  efekt działalności prewencyjnej policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podczas prowadzonych akcji jak „Trzeźwy poranek”, „Akcja taxi”, ”Bezpieczny przejazd” czy „Bądź widoczny na drodze” „ Stop wariatom na drodze”. Do wypadków dochodziło w szczególności przy zbyt nadmiernej prędkości kierujących, oraz niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze. Prędkość, brawura brak wyobraźni był głównym aspektem wypadków drogowych w powiecie białogardzkim.      Komendant podkreślił ogromnie istotną rolę policjantów pionu prewencji w zakresie utrzymania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców  miasta i powiatu.  Główny nacisk pracy profilaktycznej, jaka miała miejsce w 2014 roku, skierowany był przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Propagowanie odpowiedzialnych zachowań realizowano w ramach programów prewencyjnych i akcji informacyjnych. Kontynuowane były programy związane z bezpieczeństwem na drodze dla dzieci i młodzieży takie jak "Bądź widoczny, bądź bezpieczny", "Wróć bezpiecznie do domu" czy "Bezpieczna droga do szkoły". Policjanci organizowali i uczestniczyli w festynach rodzinnych, takich jak Majówka, Dzień Dziecka z Policją, Bezpieczne Wakacje czy Mikołajki.     Ważnym elementem budowy zaufania społeczeństwa do Policji są sposób i warunki przyjmowania interesantów. Kontynuowano proces poprawy warunków służby białogardzkich mundurowych. Na skuteczność działań wpłynęła również pomoc jaką otrzymała białogardzka Policja w postaci zakupów paliwa, sprzętu komputerowego i biurowego, zakup nowych radiowozów, psa służbowego, urządzeń kontrolno-pomiarowego ALKO-BLU.    Podziękowania za otrzymaną pomoc skierowane zostały do starosty białogardzkiego, burmistrzów miast ,wójta  samorządowców jak i Dyrektora ZORD w Koszalinie.    Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie  mł.insp. Piotr Krakowski skierował podziękowania do wszystkich policjantów oraz pracowników cywilnych białogardzkiej Policji za osiągnięte w 2014 roku wyniki. Wskazał na kolejne ważne cele do osiągnięcia w 2015 roku jak zwiększenie zadowolenia mieszkańców z jakości pracy Policji, poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie poprawy warunków pracy policjantów jak i pracowników cywilnych    Uczestniczący w odprawie starosta, burmistrzowie i samorządowcy nie szczędzili pochwał i słów uznania za pracę jaką wykonali w minionym roku białogardzcy mundurowi. Natomiast I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka , wskazał na właściwą realizację zadań postawionych w 2015/16 roku  przed jednostką z Białogardu i ocenił pracę Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie na dobrym poziomie....