Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności. Rozumiem.
Zarejestruj swój własny adres już teraz

Miejskie nieruchomości na sprzedaż

2014-01-09 21:41:00 ZJ
Informacje o aktualnych przetargach miejskich nieruchomości w Białogardzie.
Skomentuj / Zobacz komentarze »
comments powered by Disqus
Zobacz popularne artykuły:
 

Zmiana przepisów dotyczących przewożenia dzieci

15 Maj 2015 godz. 11:20 KPP Białogard / KPP Białogard
    Zmieniają się przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach. Niektóre wymagania zostały zaostrzone, a część z nich uległa złagodzeniu. Kiedy dziecko powinno jechać w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami? Odpowiedź na to i inne pytania, związane z bezpiecznym przewożeniem najmłodszych, przedstawiamy w artykule. Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 591) wdraża przepisy UE, dotyczące zasad przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych.     W porównaniu do dotychczasowych przepisów zniknęło kryterium wieku dziecka, a pozostało jedynie kryterium wzrostu, tj. poniżej 150 cm. Tak więc również dziecko, które ukończyło 12 lat, a jednocześnie nie osiągnęło wymaganego wzrostu, powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.      Wprowadzonych zostało również kilka odstępstw od ogólnych zasad przewożenia dzieci. Dopuszczono m.in., aby dzieci mieszczące się w przedziale wzrostu 135–150 cm, podczas przewożenia na tylnym siedzeniu były przytrzymywane za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, a więc bez fotelika oraz urządzenia przytrzymującego, jeżeli ze względu na masę i wzrost tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia. W praktyce dotyczy to przewożenia dziecka mieszczącego się w powyższym przedziale wzrostu, którego waga ciała przekracza 36 kg, a więc przewidzianą w przepisach maksymalną wagę dla urządzenia przytrzymującego dla dziecka. Powyższe wyłączenie nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia przytrzymującego.     Kolejny wyjątek od ogólnych zasad przewożenia dzieci samochodem osobowym oraz małym samochodem ciężarowym dopuszcza przewożenie na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu, w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w urządzeniach przytrzymujących zainstalowanych na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia. W praktyce ten przepis ma zastosowanie dla przewozu typowym samochodem osobowym, a więc przeznaczonym dla maksymalnie 5 osób łącznie z kierowcą. W samochodach osobowych o liczbie miejsc 6-9 i dwóch rzędach tylnych siedzeń, ze względu na odpowiednio duże wymiary (w tym szerokość siedzeń), zainstalowanie urządzenia przytrzymującego dla każdego przewożonego dziecka nie stwarza już żadnych problemów.       Nowe przepisy zakazują przewożenia dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące. Aktualny pozostaje zakaz przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu, z tą jednak różnicą, że przepis ten dostosowano do postępu technicznego. Nie jest już istotny sam fakt wyposażenia pojazdu w poduszkę powietrzną dla pasażera, co dotychczas wykluczało możliwość przewożenia dziecka w taki sposób, lecz to, czy jest ona aktywna. Ponadto - w odróżnieniu od dotychczasowego brzmienia - przepis ten umożliwia przewożenie dziecka na przednim siedzeniu pojazdu z wykorzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, jak również innego urządzenia przytrzymującego.    Zachowane zostały dotychczasowe wyłączenia dotyczące przewożenia dzieci pojazdami takimi jak taksówka, specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz pojazd Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej).    Zniesiono natomiast wyłączenie dotyczące przewożenie dziecka autobusem. W związku z tym przewożenie dziecka tego rodzaju pojazdem podlega tylko wyłączeniu ogólnemu (brak pasów bezpieczeństwa w autobusie) oraz wyłączeniom szczególnym, uregulowanym w art. 39 ust. 2 pkt 10 – 11 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.    Ponadto istotną zmianą jest nałożenie, obok obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa lub w innych urządzeniach przytrzymujących, obowiązku dostosowania urządzenia do masy i wzrostu dziecka, zgodności tego urządzenia z właściwymi warunkami technicznymi, jak również jego prawidłowego zamontowania - zgodnie z zaleceniami producenta. Niespełnienie jednego z powyższych obowiązków zagrożone jest karą grzywny. żródłó KWP Szczecin...
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIAŁOGARDZKIEJ KOMENDY

15 Maj 2015 godz. 13:04 KPP Białogard / KPP Białogard
    W roku 2013 podczas  konferencji Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pt. „EKOfundusze – szansą rozwoju województwa zachodniopomorskiego”, szef zachodniopomorskich policjantów insp. Jarosław Sawicki podpisał umowę na termomodernizację 23 obiektów garnizonu zachodniopomorskiego.Umowa opiewa na kwotę ponad 54 000 000 zł.       Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie brała udział w konkursie w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS) składając projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie ”.         Dzięki temu ruszyła termomodernizacja białogardzkiej komendy. Właśnie dzisiaj zostały rozpoczęte prace remontowe obiektu Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie przy ul. Staromiejskiej 35. Dzięki Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przekazała białogardzkiej komendzie środki finansowe w kwocie 1,2 mln złotych. Remont ma potrwać ok. 6 m-cy          Prace termomodernizacyjne białogardzkiej Komendy będą obejmowały modernizację oświetlenia, wymiana okien, wymiana drzwi, ocieplenia i izolacji fundamentów, poprawienia elewacji, dachu oraz kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania.    Dzięki temu zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji tlenku węgla do atmosfery. Tym samym warunki pracy białogardzkich policjantów w znacznym stopniu ulegną poprawie. ...
 

Pożegnanie Zastępcy Komendanta Powiatowego w Białogardzie.

19 Maj 2015 godz. 9:55 KPP Białogard / KPP Białogard
    Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie mł.insp. Krzysztof Wołkowski po 25 latach służby odchodzi na zasłużoną emeryturę. Dziś w siedzibie Komendy Powiatowej Policji  w Białogardzie odbyło się uroczyste pożegnanie, w którym udział wzięli policjanci jak i samorząd lokalny.    mł. insp. Krzysztof Wołkowski mundur założył w 1990 roku. Służbę swoją rozpoczynał w Sekcji Kryminalnej. Tam zdobywał pierwsze szlify pracy funkcjonariuszy kryminalnych. W głównej mierze zajmował się przestępcami działającymi na terenie powiatu białogardzkiego.Po kilku latach trafił do Sekcji Ruchu Drogowego , gdzie objął stanowisko naczelnika.          mł.insp. Krzysztof Wołkowski w 2005 r. został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie, gdzie nadzorował pracę służb prewencyjnych.    Dziś koledzy z Komendy mówią o nim tak: "to był chart do roboty, zaangażowany bez pamięci, konsekwentny, miał "nosa" do przestępców, do tego świetny nauczyciel policyjnej roboty".           Dziś w obecności p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie mł.insp. Piotra Krakowskiego oraz policjantek, policjantów jak i przedstawicieli samorządu lokalnego pożegnał się z służbą.    Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie mł.insp. Piotr Krakowski podziękował swojemu zastępcy za wieloletnią służbę i wręczył okolicznościowy list w formie podziękowania. Do życzeń i gratulacji dołączyła się kadra kierownicza,jak i samorząd lokalny. Życzymy koledze Krzysztofowi Wołkowskiemu wielu sukcesów, realizacji planów i marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym....