Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności. Rozumiem.
Zarejestruj swój własny adres już teraz
10 Października 2017 godz. 11:03
gmina-bialogard.pl
 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10 Października 2017 godz. 11:03
gmina-bialogard.pl
 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10 Października 2017 godz. 11:01
gmina-bialogard.pl
 

Zaproszenie na warsztaty wiązankowe

10 Października 2017 godz. 11:01
gmina-bialogard.pl
 

Zaproszenie na warsztaty wiązankowe

10 Października 2017 godz. 10:59
gmina-bialogard.pl
 

Zaproszenie na spotkanie autorskie pisarką

3 Października 2017 godz. 7:11
gmina-bialogard.pl
 

NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

   Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym w dziewiętnastu szkołach powiatu białogardzkiego rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”. Projekt opiewający na łączną wartość 2 837 878,72 zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w wysokości 2 412 196,91 zł). Celem projektu jest: - doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzącego do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, - szkolenia dla nauczycieli i rodziców, - doposażenie szkół. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów realizowane będą w okresie 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r. w następujących szkołach: w mieście Białogard: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Świdwińska 7, - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bol. Krzywoustego, ul. Chopina 8, - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika, ul. Grunwaldzka 53, - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Kołobrzeska 23;w gminie Białogard: - Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rogowie, - Szkoła Podstawowa w Stanominie, - Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy, - Gimnazjum im. I. Krasickiego w Pomianowie;w gminie Karlino: - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie, - Szkoła Podstawowa im. L. Kruczkowskiego w Karścinie, - Szkoła Podstawowa w Daszewie, - Szkoła Podstawowa Karwinie, - Zespół Szkół w Karlinie;w gminie Tychowo: - Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie, - Szkoła Podstawowa w Dobrowie;w powiecie białogardzkim: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. J. Radomskiego w Tychowie, - Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie informacje na temat projektu oraz niezbędne formularze można otrzymać już 1 września 2017 r. w ww. szkołach. Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!